Projekty unijne

Tytuł Projektu:
RAD STAL S.C. MONIKA RADKOWSKA KLUZIAK KONRAD I WITOLD RADKOWSCY realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Głęboka termomodernizacja hali produkcyjnej oraz wykonanie instalacji do produkcji energii z OZE o mocy do 25kWp RAD STAL S.C.

Celem projektu jest poprawa efektywności należącego do Wnioskodawcy budynku produkcyjnego przy ul. Rąblowskiej 12b, poprzez realizację prac termomodernizacyjnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 676 604, 99 PLN
Wartość projektu: 1 297 152, 16 PLN
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Tytuł Projektu
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Rad Stal Bis S.C. dzięki wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania wytwarzania stożkowych kół zębatych w oparciu o maszyny sterowane numerycznie.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Rad-Stal Bis S.C na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego w skali kraju rozwiązania wytwarzania stożkowych kół zębatych w oparciu o maszyny sterowane numerycznie. Projekt obejmuje jedno zadanie realizowane przez 12 miesięcy” Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Rad Stal Bis S.C. dzięki wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania wytwarzania stożkowych kół zębatych w oparciu o maszyny sterowane numerycznie.”. W ramach zadania Wnioskodawca dokona zakupu 2 nowych środków trwałych: centrum tokarskie, wiercąco – frezujące centrum obróbcze. Realizacja zadanie jest niezbędna do osiągnięcia celów projektu. Grupą docelową niniejszego projektu jest branża metalowa, którzy będą korzystać z nowo wprowadzonych produktów.
Nr wniosku: RPLU.03.07.00-06 – 0192/16

Projekty unijne